Demo GO Plannen en Organiseren

Aanvragen
Alles is urgent en moet snel af. Je agenda zit overvol. Hoezo prioriteiten stellen? Je hebt gewoon niet genoeg tijd! Plannen kan je wel, maar er komt altijd iets onverwachts tussendoor. En dan moet je, je planning weer bijstellen. Zo kan je bezig blijven! Herken je dit? 

De vijf onderdelen van de training:
  1. Je stelt voor je eigen werk prioriteiten en handelt daarnaar.
  2. Je geeft in een planning aan wanneer medewerkers/ collega’s iets moeten opleveren en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. 
  3. Je stemt door jou aangebrachte wijzigingen in een planning af met alle relevante partijen.
  4. Je houdt bij het opstellen van een planning rekening met factoren die deze planning negatief zouden kunnen beïnvloeden. 
  5. Je ontwikkelt vooraf oplossingen om mogelijke belemmeringen weg te nemen ten aanzien van het bereiken van een doel.

Demo GO Plannen en Organiseren

10 dagen gratis toegang tot een demo van de online training Plannen & Organiseren