Demo GO Mondelinge communicatie

Aanvragen
We communiceren altijd en overal. Niet communiceren is niet mogelijk. Juist in een tijd waarin veel contacten digitaal zijn komt het er op aan dat je goed en helder communiceert. 

De vijf onderdelen van de training: 
  1. Je draagt een boodschap op heldere wijze uit.
  2. Je scheidt hoofd- en bijzaken en deelt deze in een logische volgorde mee. 
  3. Je gebruikt woorden die de ander begrijpt, verheldert vaktaal of jargon.
  4. Je stelt en/of beantwoordt vragen één voor één. 
  5. Je ondersteunt zijn/haar boodschap met houding en gebaren.

Demo GO Mondelinge communicatie

10 dagen gratis toegang tot een demo van de online training Mondelinge communicatie