Demo GO Samenwerken

gratis
Aanvragen

Demo GO Samenwerken


10 dagen gratis toegang tot een demo van de online training Samenwerken
Samenwerken is niet altijd even makkelijk maar samen bereik je meer dan alleen. Soms zijn de doelen die je wilt realiseren niet te halen in je eentje maar samen wel. 

Vijf onderdelen van de online training:
  1. Je wisselt op eigen initiatief informatie, kennis of ideeën uit met medewerkers/ collega’s. 
  2. Je benoemt problemen binnen het team/ de groep en zet zich in om deze samen op te lossen.
  3. Je helpt anderen bij het behalen van hun doelstellingen.
  4. Je komt met ideeën over de manier waarop een resultaat gezamenlijk verbeterd kan worden. 
  5. Onderneemt acties die de samenwerking bevorderen.

Demo GO Samenwerken


10 dagen gratis toegang tot een demo van de online training Samenwerken