Demo GO Leidinggeven aan het individu

Aanvragen
Als goede leidinggevende is het belangrijk aan de juiste knoppen te draaien. Je stijl en methode aan te passen op de persoon en de situatie. Geef richting en ondersteuning, stuur bij waar nodig en delegeer waar mogelijk. Jouw doel?  Een goed functionerend team waarin iedereen in zijn kracht staat.   

Definitie: Richting en sturing geven aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling; stijl en methode van leidinggeven aanpassen aan betrokken medewerker/groep medewerkers en situatie.     

De vijf onderdelen van de training
  1. Je geeft de grenzen/ kaders aan waarbinnen iemand dient te functioneren.
  2. Je geeft op voor de ander begrijpelijke wijze aan welke resultaten verwacht worden in iemands functie/ rol. 
  3. Je bespreekt periodiek prestatie-indicatoren met de individuele medewerkers/ collega’s die hij/zij aanstuurt. 
  4. Je stuurt tussentijds bij wanneer de prestaties van medewerkers/ collega’s achterblijven.
  5. Je geeft een medewerker/ collega aan waar prioriteiten in de ontwikkeling liggen.

Demo Online training Leidinggeven aan het individu

10 dagen gratis toegang tot een demo van de online training Leidinggeven aan het individu