Demo GO Oordeelsvorming

Aanvragen
Oordeelsvorming is op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken. Maar hoe doe je dat? 

De training bestaat uit 5 onderdelen:  
  1. Je maakt in je beeldvorming onderscheid tussen relevante en niet relevante aspecten van een kwestie.
  2. Je toetst verschillende oplossingsmogelijkheden op haalbaarheid.
  3. Je gaat de consequenties van mogelijke beslissingen na.
  4. Je onderbouwt je oordeel met feitelijke gegevens.
  5. Je baseert je conclusie op je kennis van producten of diensten. 

Demo GO Oordeelsvorming

10 dagen gratis toegang tot een demo van de online training Oordeelsvorming