Demo GO Creativiteit

Aanvragen
Creativiteit is het ter discussie stellen van vanzelfsprekendheden. Hoe kun je nou bestaande ideeën combineren? Welke ongebruikelijke bronnen kun je inzetten om tot een oplossing te komen? 

De training bestaat uit 5 onderdelen:
  1. Je komt met ongebruikelijke voorstellen. 
  2. Je stelt vanzelfsprekendheden ter discussie om nieuwe ideeën te kunnen genereren.
  3. Je combineert bestaande ideeën tot een nieuwe oplossing of nieuw idee.
  4. Je doet voorstellen vanuit niet direct voor de hand liggende invalshoeken. 
  5. Je gebruikt ongebruikelijke bronnen voor zijn/haar oplossingen/ voorstellen.

Demo GO Creativiteit

10 dagen gratis toegang tot een demo van de online training creativiteit